KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları

     Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, enucuzotobüsbileti.com Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin bu Kullanım Koşulları na bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınıza açıkça kabul etmiş sayılmaktasınız.

enucuzotobüsbileti.com, sitede ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu sebeple lütfen sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız.

Bu Kullanım Koşulları ihlal ettiğiniz takdirde, enucuzotobüsbileti.com sizin Siteyi kullanmanıza sonlandırabilir. Gelecek bir zamanda siteyi kullanmanızı engelleyebilir. Bilet siparişinizi iptal edebilir veya aleyhinize dava veya hukuki takip yolunu kullanabilir.

Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz.

enucuzotobüsbileti.com size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu sitedeki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler alıp zimmete geçirmek olmaz. Sadece kendi kullanımınız için bilet satın almak ve başka kişisel Kullanım Koşulları dışında. Herhangi bir amaçla kopyalayamayacağınızı, yükleyemeyeceğinizi, yayınlayamayacağınızı, değiştiremeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtamayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Türk ve Uluslararası Telif Hakkı

enucuzotobüsbileti.com size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, Siteye köklü olarak bağlanamayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bu Sitenin içeriği ve yazılımı enucuzotobüsbileti.com ve onun tedarikçilerine aittir. Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyiniz veya kaldırmayınız.

enucuzotobüsbileti.com üye firmaların adına bilet satmaktadır. Taşıma işini yapacak araç, taşıma şartları enucuzotobüsbileti.com tarafından tespit edilmez. Üye firmaların belirlediği bilet satış politikalarına göre enucuzotobüsbileti.com bilet in yolcu tarafından alınmasından sonraki taşıma ile ilgili tüm hukuki sorumluluğu üye firmaya aktarmaktadır. Taşıma işindeki doğabilecek tüm aksaklık ve zararlardan dolayı enucuzotobüsbileti.com sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Seyrek de olsa, üye firma bir seferi iptal edebilir. Bu durumda ilgili firma size yeni bir alternatif sunmak mecburiyetindedir. Bu konuda oluşabilecek sorunlar hakkında lütfen bizimle iletişim kurunuz.

Erişim ve Müdahale

Web sayfalarımızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçları kabul etmektesiniz. Önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Enucuzotobüsbileti.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya taktik  kullanmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden enucuzotobüsbileti.com’un açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı kabul etmektesiniz. Çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç. bunları kabul etmektesiniz.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın, yetkisiz bilet satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik cihazın yetkisiz kullanımında hukuki tedbirler alınacaktır. Dahil olmak üzere sitenin her türlü yasa dışı veya yetkisiz kullanımı yasaktır. Bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Telif Hakkı Koşulları

enucuzotobüsbileti.com , telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almalısınız. Geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasa dışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sonlandıracaktır. Bu Siteye makale, görüntü, öykü, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına tecavüz etmemelidirler. Bu haklarının çiğnenmediğinden emin olmalıdırlar.

Kullanıcının siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlalinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunmalıdır. Yada bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlalde bulunan kullanıcının bu siteye erişim önlennecek ve siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

enucuzotobüsbileti.com‘un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlalinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu siteye erişim hakkı saklıdır. Veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Bu siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahildir. Siteyi kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

Kullanım Koşulları İhlalleri

enucuzotobüsbileti.com, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği olduğu gibi ve mevcut şekliyle  esasında sunulmaktadır.enucuzotobüsbileti.com, sizin siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez.

Enucuzotobüsbileti.com, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Enucuzotobüsbileti.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar için sorumlu tutulmaz. Cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Enucuzotobüsbileti.com, sitenin kullanılmasından ya da enucuzotobüsbileti.com hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermemektedir.

enucuzotobüsbileti.com; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, enucuzotobüsbileti.com kullanıcıları, reklamcıları ve sponsorlarının enucuzotobüsbileti.com hizmetiyle ilgili reddeder.                                                                         Sizin siteyi ve enucuzotobüsbileti.com hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

Hukiki Süreçler

enucuzotobüsbileti.com, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya Siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, enucuzotobüsbileti.com, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kar kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu Kullanım Koşulları enucuzotobüsbileti.com‘un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve enucuzotobüsbileti.com‘un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, Kayseri mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.